Odborná stanoviska

>Odborná stanoviska
Odborná stanoviska 2018-06-05T14:59:20+00:00

Studie EEIP

Studie OECD o rozšířené odpovědnosti výrobců

Dostupné prezentace z debaty IVD

Zahajovací prezentace

Zpětný odběr elektrozařízení
a obce

Povinná sběrná síť zpětného odběru elektrozařízení v obcích
Kontroly zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Problematika zpětného odběru
z pohledu obcí

Hrozí likvidace malých kolektivních systémů v oblasti elektroodpadu a monopolizace trhu?
Problematika uzavřené a otevřené sběrné sítě elektroodpadu