Homepage v2 2018-06-05T14:46:14+00:00

Není elektro jako elektro

Recyklace různých druhů elektrozařízení má různou ekonomickou hodnotu.

Porovnání počtu sběrných míst elektroodpadu v České republice a na Slovensku

V České republice musejí kolektivní systémy zřídit nejméně jedno veřejné místo zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části s počtem více než 2 000 obyvatel, to je cca 800 obcí / sběrných míst v ČR. Na Slovensku je ale povinnost mít jedno sběrné místo na 5 000 obyvatel, bez ohledu na to, v kolika obcích se nacházejí, což v praxi znamená více než 1 000 sběrných míst v SR.

0
ČESKÁ REPUBLIKA
0
SLOVENSKO